Nước cam 45.000
Nước dừa 55.000
Nước chanh leo 35.000
Nước chanh tươi 20.000
Nước dưa hấu 40.000
Cocacola 15.000
Sprite 15.000
Dasani 10.000
Soda 15.000
Bia Hà Nội 20,000
Bia Sài Gòn 20,000
Bia Tiger 25,000