Ba chỉ bò úc

129.000/đĩa

  
Diềm thăn bò

139.000/đĩa

 
Bắp bò

139.000/đĩa

  
Cuống tim bò

139.000/đĩa

Vai bò

139.000/đĩa

  
Viên bò

109.000/đĩa

  
Chả cá

99.000/đĩa

  
Gà ta

169.000 ½ con

  
Gà ác

119.000 1 con

  
Gà đen

169.000/đĩa/ ½ con

 
Sâm cầm

  Theo thời giá

Chim câu

149.000/ con