Canh bổ dưỡng

135.000/nồi

Canh chay

149.000/nồi

  
Canh cay

159.000/nồi