Tôm Sú 

480.000/kg

Tôm Hùm

Theo thời giá

Cá Chình

699.000/kg

Cá Hồi phi lê

299.000/đĩa

Cá Tầm

239.000/đĩa

 
Cá Song

869.000/kg

Ba ba loại 1kg – 1,2kg

719.000/kg