Rau cải thảo

35.000/đĩa

Rau cải cúc

35.000/đĩa

Rau cải xoong

35.000/đĩa

Rau cải xanh

35.000/đĩa

Rau tổng hợp

45.000/đĩa

Khoai môn

45.000/đĩa

  
Ngô bắp

20.000/đĩa

  
Váng đậu

20.000/đĩa

 
Phù trúc

25.000/đĩa

  
Đậu phụ trắng

25.000/đĩa