Mỗi lần khách hàng check in tại Nhà hàng Lẩu nấm Hoàng Phố sẽ nhận ngay 01 lon Coca Cola 330ml