Với tổng hoá đơn từ 2 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nhận 01 thẻ VIP với nhiều ưu đãi cho các lần ghé thăm sau