MỲ – BÚN

Noodle

쌀국수

Mỳ Chũ

Chu Noodles

Chu 라면

20.000/đĩa
Mỳ trứng

Egg Noodles

달걀 라면

30.000/đĩa
Miến rong biển

Seaweed Vermicelli

라면

39.000/đĩa
Mỳ tôm

Noodle

 쌀국

10.000/gói